Historie

Dnes se to zdá být skoro nemožné, ale první skotské tancování , organizované po sametové revoluci zde v České republice se odehrálo v říjnu roku 1995, kdy několik snaživých Skotů, pracovníkú britské ambasády poblikovalo článek o prvním tancování v tanečním sále Restaurace "Na rychtě" na Malé Straně.

Kdo přišel na tuto zcela neznámou a neobvyklou společenskou akci, musel být mile překvapen jak neformálností chování přítomných skotských tanečníků - učitelů, tak I veselou zábavou, která propukla hned po zahájení tance.

Kdo v tu dobu věděl, co je to "set" a jak se tancuje "cast down", no to bylo něco! Dnes už bychom se jen pousmáli - alespoň někteří?..

Taneční večery dále pokračovaly, byl zvolen první "chiefter" neboli president a tato velmi neformální sešlost lidí začala používat název "Caledonian Society of Czech republic".

Co to vůbec je, tato Caledonian Society? Skotové se vždy v rámci britského imperia pohybovali po velmi vzdálených destinacích ať už jako vojáci, nebo lékaři, odborníci na správu kolonií Jejího Veličenstva a vždy, když se v jednom místě sešlo více než 50 Skotů, založili "Caledonian Society" jako organizaci, propagující a uchovávající prvky skotského národního společenského života.

Co je tedy náplní činnosti Caledonian Society? Tato společnost nejen tančí a pořádá Ceilidth - výroční společenské taneční večery, ale organizuje I různé společenské a sportovní události, kterré mají blízko ke Skotsku a jeho životnímu stylu.

S tímto cílem se take naše česká Caledonian Society formovala uprostřed 90. let, kdy se její zaměření vyprofilovalo hlavně na výuku a provozování tradičních skotských tanců.

Členů české Caledonian Society postupně přibývalo, pak zase ubývalo, ti nejlepší tanečníci založili vlastní taneční klub "Caledonian Club", který se věnuje skotským tancům s maximálním nasazením a prezentuje je na řadě spolčenských událostí jako jsou plesy nebo různé společenská vystoupení.

Měnilo se i vedení, od historicky prvního "prezidenta" pana Charlese Hay, který pomáhal organizovat úplné začátky až po současného pana Neala McCluskey. Všichni se snažili a snaží o jedno - aby se skotská kultura stala součástí našeho života a aby se naše české prostředí obohatilo o další společenský rozměr.

Zpracoval

Ing.Dalibor Večerka

Prague Scottish Dancing Group

Praha, 14.10.2003